Registration fees

 • Regular fee (Conference papers, lunches, coffee breaks and dinner): 150 EUR / 600 PLN
 • Student, PhD students (Conference papers, lunches, coffee breaks and dinner): 100 EUR* / 400 PLN*

* To receive the right to reduced registration fee valid Student Card is required. Please submit a copy by e-mail: mycotoxin@ukw.edu.pl.

The participation fee is to be sent till 30.04.2019 on the account of the Kazimierz Wielki University:

! VERY IMPORTANT : BANK CHARGES ARE COVER BY THE SENDER

PAYMENT IN EUR:

When making the payment please write down the exact address and the Taxpayer's Identification Number in order to issue the invoice.

 • Account holder: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 • Bank: Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
  ul. Modrzewiowa 15 A
  85-631 Bydgoszcz
 • IBAN: PL 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
 • SWIFT: KRDBPLPW
 • Footnote: „Mycotoxins-2019”/Name of the Participant

OPŁATA W PLN:

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie dokładnego adresu oraz numeru NIP w celu wystawienia faktury

 • Posiadacz rachunku: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Bank: Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
  ul. Modrzewiowa 15 A
  85-631 Bydgoszcz
 • Nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
 • Dopisek: „Mikotoksyny-2019”/Nazwisko uczestnika

 

Download files

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 12th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends",

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. +48 523419290/+48 523419351