Conference Committes

Scientific Committee

Prof. Dr. Dr. habil. Manfred Gareis
Ludwig-Maximilians-Universität, München

Prof. dr Josef Böhm
Veterinärmedizinische Universität, Wien

Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

 

Organizing Committee

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW
Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
Dr inż. Ewa Zastempowska
Mgr Iwona Ałtyn
Mgr Robert Kosicki
Mgr inż. Katarzyna Kuźmińska
Mgr Ewelina Soszczyńska
Mgr Karolina Ropejko
Lek. wet. Katarzyna Łubiech

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 12th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends",

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. +48 523419290/+48 523419351