14th International Conference „Mycotoxins and moulds”

Instructions for authors

14th International Conference „Mycotoxins and moulds”
19-20.06.2024 in Bydgoszcz

Information for speakers
Lecture                      20 minutes
Short Presentation     10 minutes
Multimedia projector will be available for speakers.
Polish will be official language of the Conference however your presentations should be prepared in English with the use of  PowerPoint software.
Plenary lectures in English or German (marked  in conference program with *) will be translated to Polish.
USB-flash drive with the file of your presentation should be delivered to the Conference Office in Wednesday 19th June 2024.

Poster presentations should be prepared in A0 format (841 mm x 1189 mm, upright format)

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mikotoksyny i pleśnie“
Bydgoszcz, 19-20.06.2024 r.

Informacje dla autorów
Wykłady              Maksymalny czas prezentacji: 20 minut
Komunikaty         Maksymalny czas prezentacji: 10 minut
Do dyspozycji Państwa będzie rzutnik multimedialny.
Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski, prosimy jednak o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint w języku angielskim.
Wykłady plenarne w języku angielskim lub niemieckim (oznaczone w programie*) będą tłumaczone na język polski.
Prosimy o dostarczenie USB-flash drive (pendrive) zawierającego plik prezentacji do Biura Konferencji w środę 19 czerwca 2024.

Prezentacje w formie posteru powinny być przygotowane w formacie A0 (841 mm x 1189 mm, pionowo)