13th International Conference „Mycotoxins and moulds – current trends”

Honorary Patronage

Mr. Mikołaj Bogdanowicz
Voivode of the Kujawsko-Pomorskie Region

Mr. Piotr Całbecki
Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Region

Mr. Rafał Bruski
Mayor of Bydgoszcz

Prof. dr hab. Jacek Woźny
Rector of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz