13th International Conference „Mycotoxins and moulds – current trends”

Financial Support

Projekt pt. 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Mikotoksyny i pleśnie - aktualne trendy" został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Doskonała Nauka” w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych”. Wartość dofinansowania 129 800 zł, całkowita wartość 191 800 zł.


Opis projektu:
13 Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikotoksyny i pleśnie - aktualne trendy" 13th International Scientific Conference "Mycotoxins and moulds - current trends" jest kolejną edycją organizowanych przez Katedrę Fizjologii i Toksykologii, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Miedzynarodowych Konferencji Naukowych. Tematyka tego wydarzenia dotyczyć będzie bezpieczeństwa żywności i pasz, co stanowi ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz aspektu zdrowotnego społeczeństwa. Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie aktualnych wyników badań przedstawiających zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa żywności i pasz, a także wpływu patogennych pleśni i mikotoksyn na organizm ludzki i zwierzęcy. Podczas trwania konferencji, swoje badania przedstawią specjaliści tej dziedziny z całego świata. Przedstawione zostaną najnowsze dane na temat kancerogenności, teratogenności i mutagenności patogennych metabolitów grzybów pleśniowych.