12th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends"

Instructions for authors

12th International Conference „Mycotoxins and moulds – current trends”
26-27. June 2019 in Bydgoszcz

Information for speakers
Lecture                      15 minutes
Report                       10 minutes
Multimedia projector will be available for speakers.
Polish will be official language of the Conference however your presentations should be prepared in English with the use of  PowerPoint software.
Plenary lectures in English or German (marked  in conference program with *) will be translated to Polish.
USB-flash drive with the file of your presentation should be delivered to the Conference Office in Wednesday 26th June 2019.

 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mikotoksyny i pleśnie – aktualne trendy“
Bydgoszcz, 26-27 czerwca 2019 r.

Informacje dla autorów
Wykłady              Maksymalny czas prezentacji: 15 minut
Doniesienia         Maksymalny czas prezentacji: 10 minut
Do dyspozycji Państwa będzie rzutnik multimedialny.
Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski, prosimy jednak o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint w języku angielskim.
Wykłady plenarne w języku angielskim lub niemieckim (oznaczone w programie*) będą tłumaczone na język polski.
Prosimy o dostarczenie USB-flash drive (pendrive) zawierającego plik prezentacji do Biura Konferencji w środę 26 czerwca 2019.